آیین نامه جدید حقوق و دستمزد سازمان بزودی نهایی می‌شود

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

سخنرانی دکتر علیرضا یوزباشی معاون سازمان

سخنرانی دکتر فرشته باقری مدیرکل دفتر سرمایه انسانی سازمان

سخنرانی دکتر علیرضا یوزباشی معاون سازمان

نخستین نشست تخصصی سرمایه انسانی سازمان

کارکنان دفتر سرمایه انسانی ستاد سازمان

نخستین نشست تخصصی سرمایه انسانی سازمان

حاضرین در نخستین نشست تخصصی سرمایه انسانی سازمان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.