نشانی: تهران، ضلع جنوبی میدان آرژانتین، پلاک ۳، سازمان اقتصادی کوثر   
 
شماره تماس دفتر روابط عمومی و امور بین املل سازمان : ۳۲ ۴۸۲ ۸۸۷-۰۲۱   
 
نشانی الکترونیکی: info@ecokowsar.ir    کانال خبری کوثرآنلاین:kowsaronline@

 

لیست شماره های داخلی ساختمان شماره ۱ ستاد سازمان

 

جهت ارتباط با هر یک از شماره های زیر، داخلی مورد نظر خود را جایگزین سه عدد آخر شماره تلفن: ۵۴۵۹۷۰۰۰ - ۰۲۱ نمایید.

 

نام واحد شماره داخلی
اداره کل توسعه منابع انسانی ۱۰۲-۱۰۳
امور اداری ۱۰۹-۱۱۵
کارگزینی ۱۰۶
بیمه ۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۴۰
دبیرخانه ۱۰۸-۱۲۰
اداره آموزش ۱۰۷
 
نام واحد شماره داخلی 
مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی و پایگاه بسیج ۱۰۴
مشاور ۱۱۹
اداره تدارکات ۱۰۴
نقلیه ۱۶۱ - ۱۶۲
 
نام واحد شماره داخلی 
دفتر روابط عمومی و امور بین املل ۱۱۲
معاون ۱۱۳
 اداره ارتباطات و رسانه ۱۱۰ 
 اداره امور فرهنگی ۱۱۴ 
کارشناس امور شرکت ها  ۱۳۴
 
نام واحد شماره داخلی 
اداره کل حراست ۲۰۱-۲۰۲
نکهبانی ۱۷۰-۱۷۳
 
نام واحد شماره داخلی 
مدیریت اموال و املاک  ۲۱۵
کارشناسان ۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹
 
نام واحد شماره داخلی 
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی ۳۰۳
اداره کل امور مالی و تأمین منابع ۳۰۴
مدیریت خزانه داری ۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۴
مدیریت حسابداری ۳۱۶-۳۱۷-۳۱۳-۳۱۸
 
نام واحد شماره داخلی 
اداره کل حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد ۴۰۱
کارشناسان ۴۰۲-۴۱۵
 
نام واحد شماره داخلی 
مشاور عالی و بازرس ویژه مدیرعامل ۴۰۵
مشاور حوزه دام و دامپزشکی ۴۰۸
مشاور ایثارگران و بانوان ۴۰۶
مشاور حقوقی ۴۱۴
 
نام واحد شماره داخلی
اداره انفورماتیک ۴۱۱
کارشناسان ۴۱۰-۴۱۲-۴۳۰
 
نام واحد شماره داخلی
اداره حسابداری مدیریت ۴۱۲
کارشناس ۴۱۶
 
نام واحد شماره داخلی
حوزه مدیرعامل ۵۰۴-۵۰۵
کارشناسان ۵۰۱-۵۰۲
 
 
لیست شماره های داخلی ساختمان شماره ۲ ستاد سازمان

 

شماره تلفن: ۸۸۸۸۶۵۳۲ - ۰۲۱ 

 

نام واحد شماره داخلی
اداره کل حقوقی  ۱۳۳
کارشناسان ۱۳۱-۱۳۴-۱۳۸-۱۳۹
کارشناسان ۱۴۰-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶
 
نام واحد شماره داخلی
اداره امور مجامع و بودجه ۱۱۷
مدیریت مجامع ۱۲۹
مدیریت بودجه ۱۱۹
کارشناسان ۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۷-۱۲۸
 
نام واحد شماره داخلی
معاونت برنامه ریزی و اقتصادی ۱۰۲-۱۰۳
مدیریت برنامه ریزی و نظارت ۱۱۴
کارشناسان ۱۰۴-۱۰۷-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴
کارشناسان ۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷
 
نام واحد شماره داخلی
نگهبانی ۲۰۰
نقلیه ۱۵۸