سازمان اقتصادی کوثر|شرکت های تابعه|گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا

گروه صبا

در بخش صنعت نیز هشت شرکت وجود دارد که معروف ترین آنها: شرکت شهاب، در حوزه تولید لوازم خانگی، شرکت ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)  به عنوان بزرگترین شرکت الکترو موتور سازی کشور است که در خاورمیانه بزرگترین الکتروموتورها چهار هزار اسب که در دنیا کم نظیر است را تولید می کند. شرکت سیم و کابل تبریز(سیمکات) در حوزه سیم و کابل، شرکت های خاوردشت و پنبه و دانه های روغنی خراسان در حوزه روغن کشی، شرکت تهران الکتریک در حوزه تجهیزات پزشکی و شرکت به چین سامین در حوزه کنسرو، کمپوت، مربا و ترشی تابع «گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا» فعالیت می کند.