سازمان اقتصادی کوثر|شرکت های تابعه|شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

زاگرس کوثر

نیروگاه زاگرس کوثر نیروگاهی است شامل 4 واحد گازی با ظرفیت تولید  هر واحد   162 مگاواتی (در شرایط ایزو) و مجموعاً 648 مگاوات است (ساخت شرکت مپنا  )این نیروگاه در زمینی به مساحت 22 هکتار واقع درکرمانشاه کیلومتر 25 جاده کرمانشاه - همدان واقع شده است.

عملیات اجرایی ساخت این نیروگاه  از سال 1388 شروع شد و حدود 18 ماه به طول انجامید که اولین واحد آن در 24تیر ماه سال 1389 با شبکه برق ایران سنکرون (وارد مدار) گردید که  در 22 خرداد ماه سال 1391 با  حضور رییس جمهور وقت بهره برداری از نیروگاه گازی زاگرس کوثر کرمانشاه رسما  آغاز شد.

استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور، ارتقای دانش فنی در ساخت نیروگاه های حرارتی و ارتقای سطح کیفی نیروگاه تا استاندارد جهانی ،افزایش ظرفیت تولید برق منطقه، تامین بخشی از تقاضای شبکه سراسری برق کشور، کمک به افزایش پایداری شبکه، اشتغال زایی در منطقه و پاسخ به نیاز روز افزون رشد مصرف برق منطقه ناشی از گسترش صنایع محلی را می توان از جمله اهداف مهم اجرای این نیروگاه برشمرد.