سازمان اقتصادی کوثر|شرکت های تابعه|گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر


هلدینگ کشاورزی

 

 شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در سال ۱۳۶۲ با نام «تصویران» بصورت سهامی خاص درصحنه اقتصاد ایران ظهور پیدا کرد. پس از آن در سال ۱۳۸۰ با نام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۹۸ با نماد زکوثر به عنوان یکی از شرکت های مادر وابسته به سازمان اقتصادی کوثر در بورس اوراق بهادار عرضه شد و به بازار سرمایه راه یافت .این شرکت که هم اکنون به هلدینگ کشاورزی کوثر نیز اشتهار دارد با ماموریت تلاش برای امنیت غذایی،افزایش ضریب خوداتکایی، بی اثرسازی تحریم ها در صنایع غذایی و ترویج فرآیند های دانش بنیان در صنایع دامی و زراعی در جایگاه بزرگ ترین و متنوع ترین شرکت کشت و صنعت بورسی ایران اسلامی قرار دارد که درهفت کسب و کار پرورش و ایجاد زنجیره در صنایع مرغ تخمگذار، دام سبک، دام سنگین، و آبزیان سردابی و گرمابی، صنایع زراعی مدرن و دانش بنیان و همچنین امور زیر ساختی وابسته به اصناف موارد فوق در شاخه های تولید و تامین دارو، مکمل، واکسن، خوراک دام، طیور و آبزیان، توسعه و تجهیز کارگاه ها و در نهایت بازرگانی درسطوح ملی و بین المللی در زمینه های مذکور محوریت دارد.