اخبار هوشمند سازی

پنجمین جلسه کمیته تحول اداری و تعالی سازمان برگزار شد.
پنجمین جلسه کمیته تحول اداری و تعالی سازمان برگزار شد.

پنجمین جلسه کمیته تحول اداری و تعالی سازمان برگزار شد.

پیگیری عملکرد زربال در حوزه هوشمند سازی
پیگیری عملکرد زربال در حوزه هوشمند سازی

پیگیری عملکرد زربال در حوزه هوشمند سازی

گام جدید کارگروه هوشمندسازی برای عبور از روش‌های سنتی مبادلات
گام جدید کارگروه هوشمندسازی برای عبور از روش‌های سنتی مبادلات

گام جدید کارگروه هوشمندسازی برای عبور از روش‌های سنتی مبادلات

بهره‌گیری از هوش مصنوعی هدف غایی سازمان هوشمند کوثر
بهره‌گیری از هوش مصنوعی هدف غایی سازمان هوشمند کوثر

بهره‌گیری از هوش مصنوعی هدف غایی سازمان هوشمند کوثر